Alpha 1 Global

Sweden


Välkommen till Alfa-1 Sveriges sida på Alpha-1 Global

Välkommen till Alfa-1 Sveriges sida på Alpha-1 Global. För att besöka vår hemsida, klicka på www.alfa-1.se Här hittar du information om alfa-1 antitrypsinbrist och vår förening. Vår uppskattade tidning Alfa Bladet kan du läsa och även föreläsningarna från alla våra temadagar.

Alfa-1 Sverige är en riksförening, som bildades 2004. Föreningens syfte är att sprida kunskap om bristen, samt ge råd och stöd till patienter och deras anhöriga. Vi arbetar för att uppmärksamma bristen som en sällsynt diagnos och att patienterna ska få tillgång till bästa möjliga behandling och vård under hela livet.

Vi skulle vilja bjuda in dig att dela dina kunskaper och dina personliga erfarenheter på diskussionsforumet, som finns här på sidan. Tycker du det är svårt med engelska, kan vi hjälpa till så du får möjlighet att delta i debatten: info@alfa-1.se

Ditt engagemang i detta projekt är av stort värde för oss och för hela Alfa-1 globala samhället.

Vänliga hälsningar,

Annette Wallback
Alfa-1 Sverige

Kontakt Information

Patientrepresentant:

Annette Wallback
annettewallback@gmail.com
www.alfa-1.se/

 

 

Läkarrepresentant:

För närvarande inte tillgänglig

tillgång till sjukvård

Are free A-1 tests available?   Yes; and only in certain cities/hospitalssweden

Are serum level tests available?   Yes; and only in certain cities/hospitals

Are genotyping tests available?   Yes; and only in certain cities/hospitals

Are phenotyping or pi-typing tests available?   Yes; and only in certain cities/hospitals

Is augmentation therapy available?   No

How is augmentation therapy reimbursed?   Public and private health insurance

Are A-1 treatment centers available?   No

Is supplemental oxygen available?   Yes

Are respiratory medications available?   Yes

Is pulmonary rehabilitation available?   Yes

Is Genetic counseling available?   Yes

informationsresurs

Alpha-1 Foundation har gjort följande information finns på svenska:

 Alpha-1 Around The Globe

Click on the country flags below to learn more about country specific contact and general information, access to care, and available resources

Join Our Newsletter

Subscribe to stay in touch with the latest in Alpha-1 Global