Alpha 1 Global

Netherlands


Welkom op de website van Alpha-1 Nederland

Wij zijn een op de gezondheidszorg geïnspireerde en patiënt gerichte, nationale, charitatieve stichting, dat wil zeggen dat wij ons belangeloos inzetten om Alpha-1 beter bekend te maken bij het grote publiek en dat wij de belangen van de Nederlandse Alpha-1 patiënten behartigen in hun zoektocht naar nieuws, informatie, medicatie, ondersteuning en de beste medische zorg. Onze website (www.alpha-1nederland.nl) zit boordevol met de meest actuele informatie over Alpha-1 Antitrypsine Deficiëntie en de daaraan gerelateerde ziektes.Alpha-1 Around The Globe

Click on the country flags below to learn more about country specific contact and general information, access to care, and available resources

Join Our Newsletter

Subscribe to stay in touch with the latest in Alpha-1 Global